Wykonanie rzeźby lubelskiego idola piłkarstwa Władysława ŻMUDY i tablic upamiętniających młodzieżowych piłkarskich Mistrzów Polski lat 1967 i 1971

Numer identyfikacyjny projektu: M - 55

Dzielnice: Za Cukrownią

Opis skrócony:
Celem tego projektu jest "ocalenie od zapomnienia" najwybitniejszego w historii Lublina idola piłki nożnej - Władysława Żmudy. Piłkarz ten ma lubelski rodowód i jako 91-krotny reprezentant Polski i 2-krotny medalista Mistrzostw Świata przynosił ogromną chwałę całej ojczyźnie. Jest wspaniałym wzorem zarówno piłkarza, jak i osobowości do naśladowania przez młodzież. Upamiętnienie jego postaci w postaci rzeźby jest wzorowane na przykładach Cruyffa czy innych idoli w kilku krajach UE, które doskonale służą wychowaniu i edukacji, a także są niezmiernie efektywnym sposobem promocji piłkarstwa oraz umacnia solidarności międzypokoleniowej.
Ponadto, w projekcie tym upamiętnione będą także dwa wybitne sukcesy piłkarskiej młodzieży lubelskiej - Mistrzostwa Polski w latach 1967 i 1971, które do chwili obecnej nie zostały powtórzone. W tym celu po dwóch bokach postumentu rzeźby Żmudy znajdą się dwie tablice granitowe z opisem tych historycznych osiągnięć, wraz z nazwiskami ich twórców.

Opis rozszerzony:
Inspiracją dla tego projektu było posiadanie wiedzy z autopsji o ogromnie pozytywnej roli rzeźb i tablic upamiętniających w otoczeniu stadionów najwybitniejszych żywych idoli piłkarskich po zakończeniu kariery w różnych krajach UE. W odbiorze społecznym, te trwałe znaczniki pamięci międzypokoleniowej okazują się być zdecydowanie efektywniejsze, aniżeli wszystkie elektroniczne zapisy archiwalne czy pamiątki muzealne. W Polsce takiej tradycji dotychczas nie było i stąd Lublin, jako miasto inspiracji, realizując ten projekt, ma szanse zyskać szczególnie pozytywny rozgłos i zainteresowanie w skali nie tylko regionalnej czy krajowej, ale także w skali międzynarodowej, bo rzeźba drugiego po Diego Maradonie najlepszego piłkarza świata - lublinianina Władysława ŻMUDY, usytuowana w otoczeniu stadionu piłkarskiego w Lublinie będzie promować nas wśród piłkarzy i kibiców z innych krajów. Tym samym, może ona stanowić doskonałą wizytówkę Lublina, jako rzeczywistego miasta inspiracji, w którym Gmina pielęgnuje więź międzypokoleniową i pasję do piłki nożnej, jako metody edukacji i wychowania. Wzorem Cruyffa, przy rzeźbie tej mogą być organizowane spotkania samego Władysława Żmudy z młodzieżą czy kibicami (ewentualnie w połączeniu z akcjami charytatywnymi na rzecz osób szczególnie potrzebujących), co stanowić może bardzo ważny element akceptacji społecznej.

Projekt obejmuje następujące fazy wykonawcze:
1. model - rzeźba idola wykonana przez artystę rzeźbiarza;
2. odlew z brązu naturalnej postaci idola, tj. mającego ok. 180-185 cm wzrostu;
3. postument - odlew z brązu o wysokości 50 cm i szerokości 100 cm przy 30 cm głębokości z krótkim opisem kariery idola;
4. dwie tablice granitowe o wymiarach 100 x 50 cm po dwóch stronach postumentu zawierających informację o niepowtórzonym do tej pory sukcesie młodzieży piłkarskiej Lublina z lat 1967 i 1971 r.;
5. fundament o głębokości 200 cm, szerokości 200 cm i długości 200 cm;
6. transport z miejsca wykonania na miejsce docelowe;
7. montaż odlewu i tablic.
8. wybór konkretnego podmiotu realizującego ten projekt przez Gminę Lublin w ramach procedur określonych prawem.

Orientacyjny harmonogram wykonawstwa:
15 kwietnia 2018 - czerwiec 2018: ocena merytoryczna i ogłoszenie zwycięskich projektów;
czerwiec 2018 - grudzień 2018: wybór konkretnego podmiotu realizującego ten projekt;
styczeń 2019 - czerwiec 2019: realizacja według w/w faz wykonawczych zawartych w punktach 1-4;
lipiec 2019 - sierpień 2019: realizacja według faz wykonawczych zawartych w punktach 5-7.

Powyższy harmonogram jest ustalony przy posiadaniu pisemnej informacji z Wydziału Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta Lublin o uwarunkowanym prawem unijnym 5-letnim zakazie zmiany zabudowy w otoczeniu Stadionu ARENA w Lublinie, tj. do połowy 2019 r. Jak łatwo zauważyć, nasz harmonogram nie koliduje z w/w zakazem. Miejscem docelowym dla postawienia rzeźby jest otoczenie stadionu ARENA w Lublinie, ale jedynie dla celów formalnych (administracyjnych), na dzień dzisiejszy wskazujemy tymczasową lokalizację rzeźby i tablic na działce nr 6/2 (Stadion Miejski przy Al. Zygmuntowskich w Lublinie), zaznaczając zamierzoną relokację po upływie czasu obowiązywania unijnego ograniczenia zmiany zabudowy do połowy 2019 r.
Nadmieniamy, że niniejszy projekt został poprzedzony złożeniem w dniu 28 marca 2018 r. petycji do Prezdenta Miasta Lublin o włączenie do miejskiego programu obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości Polski różnorodnych form przedsięwzięć dla przypominania (ocalenia od zapomnienia nie tylko w formie wirtualnej) lokalnemu społeczeństwu najwybitniejszych lubelskich piłkarzy, trenerów i ich sukcesów drużynowych w skali ponadregionalnej.

Szacunkowe koszty projektu:
Fazy wykonawcze zawarte w punktach 1-7160 000,00 zł
Dokumentacja7 500,00 zł
SUMA:167 500,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Zdzisław Mróz518938158zmroz@hotmail.nl

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena negatywna: Kwestie wznoszenia w Lublinie pomników reguluje<br />odrębna uchwała Nr 775/XXXI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 23 maja 2013<br />r. w sprawie zasad wznoszenia pomników na terenie Miasta Lublin. Wniosek w<br />sprawie wzniesienia pomnika na terenie Miasta Lublin może być zgłoszony<br />przez każdy z podmiotów, któremu przysługuje inicjatywa uchwałodawcza,<br />zgodnie ze Statutem Miasta Lublin. W związku z powyższym nie ma niestety<br />możliwości przeprowadzenia procedury budowy pomnika na podstawie<br />wniosku zgłoszonego w Budżecie Obywatelskim.

Powrót do listy projektów