Wymiana ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 20 w Lublinie przy al. J. Piłsudskiego 26

Numer identyfikacyjny projektu: D - 82

Dzielnice: Za Cukrownią

Opis skrócony:
Projekt ma na celu wymianę zupełnie zniszczonego ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 20 w Lublinie przy al. J. Piłsudskiego 26. Obecny stan ogrodzenia datuje się na początek powstania szkoły tj. lata pięćdziesiąte XX wieku.

Opis rozszerzony:
Projekt ma na celu wymianę ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 w Lublinie przy al. J. Piłsudskiego 26 na działce nr 9/2, arkusz mapy 1, obręb 0022 Piaski wraz z wymianą dwóch bram wjazdowych i trzech furtek wejściowych. Obecny stan ogrodzenia datuje się na początek powstania szkoły tj. lata pięćdziesiąte XX wieku. Stare, skorodowane ogrodzenie z licznymi ubytkami, nie zapewnia bezpieczeństwa przed dostępem osób niepożądanych. Jest w złym stanie technicznym. Wymiana ogrodzenia na nowe pozwoliłaby na poprawę warunków bezpieczeństwa dzieci, uchroniłaby szkolne urządzenia sportowe przed dewastacją przez osoby postronne, a także znacznie poprawiłaby estetykę i wizerunek szkoły.
Realizacja zadania będzie polegała na demontażu starego ogrodzenia wraz z rozebraniem podmurówki, przygotowaniu podłoża pod nowe ogrodzenie, wykonaniu nowego ogrodzenia wraz z podmurówką, montażu nowego ogrodzenia wraz z bramami i furtkami.

Obecnie na ogrodzenie składa się:
- 64 przęsła - 2,59 m szerokości
- 8 słupków - 80 cm szerokości
- 3 furtki - 135 cm szerokości
- 2 bramy - 417 cm szerokości i 320 cm szerokości

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)4 000,00 zł
Demontaż ogrodzenia23 000,00 zł
Koszt zakupu dwóch bram 6 500,00 zł
Koszt zakupu trzech furtek4 500,00 zł
Koszt zakupu przęseł ogrodzeniowych67 000,00 zł
Koszt zakupu słupów przęsłowych12 880,00 zł
Wykonanie podmurówki pod ogrodzenie42 000,00 zł
Montaż ogrodzenia wraz z transportem i rozładunkiem34 000,00 zł
SUMA:193 880,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Ogrodzenie (1).jpg
Ogrodzenie (4).jpg
Ogrodzenie (3).jpg
Ogrodzenie (2).jpg
Zgoda na udzial w Budzecie Obywatelskim Miasta Lublin.pdf

Autorzy projektu:
Kinga Ostrowska81-5321435poczta@sp20.lublin.eu

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna z zastrzeżeniem - koszt realizacji 250 000 zł

Powrót do listy projektów