Wyznacznie miejsc parkingowych i reorganizacja ruchu KDL ul. Trześniowskiej, na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Rudnickiej.

Numer identyfikacyjny projektu: M - 16

Dzielnice: Ponikwoda

Opis skrócony:
Projekt wycofany przez wnioskodawczynię.

Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Ponikwody, usprawnienie ruchu kołowego i umożliwienie funkcjonowania mieszkańców w/w odcinka ul.Trześniowskiej poprzez wyznacznie jednego kierunku ruchu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do ul. Rudnickiej oraz zaznaczenie na jezdni miejsc parkingowych po jednej stronie ulicy Trześniowskiej. Dodatkowo dla zwiększenia bezpieczeństwa pieszych postulujemy zamontowanie gdzieniegdzie, pojedynczych słupków zabezpieczających przed parkowaniem na chodniku.
Wprowadzenie jednego kierunku ruchu, poza podwyższeniem bezpieczeństwa zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego, pozwoli na zwiększenie płynności oraz przepustowości wąskiej, lokalnej drogi poprzez wyeliminowanie manewru wymijania. Wyznaczenie miejsc parkingowych umożliwi funkcjonowalnie mieszkańców całej drogi, którzy po ostatnim postawieniu zakazu postoju na ul.Trzesniowskiej nie mają gdzie stawiać swoich pojazdów.

Opis rozszerzony:
Obserwujemy ciągły, rosnący ruch kołowy na drodze lokalnej- ul. Trześniowskiej (działka nr 49, obreb 23), która w sposób nieprawidłowy używana jest w charakterze drogi zbiorczej, także dla dużych samochodów ciężarowych i miejskich. Powoduje to niszczenie nowo wyremontowanej nawierzchni, staje się uciążliwością dla okolicznych mieszkańców oraz stwarza duże niebezpieczeństwo dla poruszających się po drodze pieszych. Mimo obowiązujących zakazów przemieszczania się samochodów powyżej 3,5 ton z powodu braku kontynuacji ul. M. Koryznowej, jako planowanej od wielu lat osi komunikacyjnej Ponikwody, obserwujemy ciągły ruch samochodów osobowych i ciężarowych przekraczających ładowność 8 ton, często przekraczających dozwoloną tam prędkość. Postawienie zakazu parkowania na odcinku ul.Trześniowskiej od ul.Nieodległości do ul. Rudnickiej spowodowalo dalsze niezadowolenie mieszkańców i nieumożliwienie im codziennego funkcjonowania z powodu braku możliwości parkowania przed własnymi domami. Przypominamy, że jest to okolica domów wielorodzinnych, wielopokoleniowych, w których na małych działkach mieszka wiele rodzin, posiadających kilka samochodów osobowych. W związku z wzrastającym zapotrzebowaniem na miejsca parkingowe, jak też na uspokojenie i płynność ruchu kołowego oraz zwiekszenie bezpieczeństwa pieszych na chodniku, postulujemy:
1. wyznacznie jednego kierunku ruchu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do ul. Rudnickiej,
2. wyznaczenie na jezdni miejsc parkingowych po jednej stronie ulicy Trześniowskiej (od strony chodnika),
3. dodatkowo dla zwiększenia bezpieczeństwa pieszych postulujemy zamontowanie gdzieniegdzie, pojedynczych słupków zabezpieczających przed parkowaniem i wjeżdżaniem na chodnik.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja ewent. reorganizacji ruchu na częsci Ponikwody5 000,00 zł
Montaż ok. 6 znaków drogowych7 000,00 zł
Wyznaczenie farbą miejsc postojowych na jezdni (ok. 15-25)5 000,00 zł
Zakup i montaż słupków na chodniku (ok 15 -20 szt.)10 000,00 zł
SUMA:27 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Ewa Kurys-Denis503309640ewa.kurys-denis@umlub.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Powrót do listy projektów