Wzrost komfortu i poczucia estetyki mieszkańców ulicy Zachodniej w Lublinie poprzez remont chodników.

Numer identyfikacyjny projektu: M - 21

Dzielnice: Rury

Opis skrócony:
Przedmiotem projektu jest wymiana nawierzchni chodników na kostkę brukową po obu stronach ulicy Zachodniej w Lublinie, na odcinku od ulicy Nadbystrzyckiej do ulicy Chmielewskiego. W chwili obecnej nawierzchnia chodników przy ulicy Zachodniej w Lublinie wykonana jest z betonowych płyt chodnikowych 35x35 cm, które w większości są połamane, powykrzywiane oraz niestabilne. Chodniki zostały wykonane w tym miejscu w latach 70-tych dwudziestego wieku i od tego momentu nie było tu przeprowadzonych poważniejszych prac remontowych. Nie bez znaczenia jest również dostosowanie chodników dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej poprzez obniżenie krawężników w miejscach gdzie chodniki przecinają się z poprzecznymi przejazdami. Dodatkowo w ramach wymiany chodników powinna zostać uporządkowana kwestia parkowania poprzez wyznaczenie innym kolorem kostki miejsc do parkowania na częściach chodników, na których parkują samochody.

Opis rozszerzony:
Projekt obejmuje remont chodników po obu stronach ulicy Zachodniej w Lublinie na odcinku od ulicy Nadbystrzyckiej do posesji Zachodnia 18 (działka nr 165, obręb nr 29 Rury Św. Ducha) po stronie południowej ulicy oraz do posesji Zachodnia 9 (działka nr 128/4, obręb nr 29 Rury Św. Ducha) po stronie północnej ulicy. Dodatkowo elementem projektu jest również wymiana nawierzchni w zatokach parkingowych oraz wyznaczenie innym kolorem kostki brukowej miejsc do parkowania. Projekt dotyczy działki nr 158/3, obręb nr 29 - Rury Św. Ducha. W ramach inwestycji planuje się wymianę nawierzchni chodników z płyt chodnikowych 35x35 na kostkę brukową, wymianę płyt sześciokątnych na kostkę brukową w zatokach parkingowych, wymianę obrzeży chodnikowych, krawężników, obniżenie krawężników w miejscach przecinania się chodników z przejazdami, wymianę słupków ulicznych wzdłuż posesji Słoneczna 23 (od strony ulicy Zachodniej, działka nr 131, obręb nr 29 - Rury Św. Ducha). Po wykonaniu prac uporządkowanie terenu oraz odtworzenie zieleni poprzez posianie trawy. Inwestycja obejmuje również wykonanie dokumentacji projektowej. Po stronie południowej ulicy Zachodniej projekt obejmuje około 260 mb chodnika (o średniej szerokości 2,50 m), natomiast po stronie północnej ulicy 160 mb chodnika (o średniej szerokości 2,20 m). Przy wycenie brano pod uwagę podany cennik miejski do budżetu obywatelskiego tj. remont chodnika 220 zł/m2, remont zatok parkingowych 300 zł/m2, wykonanie trawnika 40zł/m2. Słupki uliczne wyceniono na 250 zł/szt. Koszt wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie z regulaminem oszacowano na 5% wartości inwestycji. W całości inwestycja obejmuje 1002 m2 chodnika, 169 m2 zatok parkingowych oraz około 150m2 odtworzenia trawnika. Pomiary planowanej inwestycji zostały wykonane 26.05.2017 roku. Część chodnika przy bloku Zachodnia 4 została odnowiona przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Spółdzielca" w 2015 roku, przy okazji wykonania miejsca na pojemniki na suche odpady. Część ta nie była brana pod uwagę przy obliczeniach.
Ulicą Zachodnią w Lublinie codziennie porusza się wiele osób w kierunku ulicy Nadbystrzyckiej, gdzie znajdują się przystanki autobusowe. Ulica zachodnia jest najkrótszą drogą do przystanków dla mieszkańców ulic: Chmielewskiego, Sowińskiego, Słonecznej, Żniwnej, Lasockiego, Letniej, Siewnej, części Nowomiejskiej oraz Glinianej, a także mieszkańców samej ul. Zachodniej przy której znajdują się cztery dziesięciopiętrowe bloki (po 60 mieszkań każdy), dwa bloki czteropiętrowe oraz kilkanaście domów jednorodzinnych. Ulica Zachodnia służy również studentom, którzy przemieszczają się z Politechniki Lubelskiej do stancji zlokalizowanych w dzielnicy Rury. Wielu mieszkańców z obszarów przyległych do ulicy Zachodniej to osoby starsze, które mają problemy z poruszaniem. Zły stan chodnika, wysokie krawężniki, powoduje że osoby te mają dodatkową trudność w codziennym przemieszczaniu. Wyłamane, uszczerbione płyty powodują również trudności w przemieszczaniu się rodziców z małymi dziećmi w wózkach, których mieszka w okolicy coraz więcej. Słaba jakość chodnika utrudnia administracji spółdzielni oraz właścicielom domów w okresie zimowym odśnieżanie chodników. W czasie opadów deszczu na chodnikach tworzą się kałuże, a niestabilne płytki chodnikowe powodują, że przechodnie są ochlapywani. Dodatkowo wymiana chodników spowoduje poprawę estetyki ulicy, biorąc pod uwagę, że większość budynków na ul. Zachodniej ma odnowioną elewację, będzie to powodowało lepszy odbiór ulicy dla jej mieszkańców oraz osób, które przyjeżdżają w te okolice z innych części Polski ze względu na bliskość Politechniki Lubelskiej (studenci i ich rodzice, osoby, które służbowo przyjeżdżają na uczelnię), co może również poprawić ogólny obraz miasta.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)13 970,00 zł
Remont chodnika 1002m2 x 220 zł220 440,00 zł
Remont zatok przystankowych 169m2 x 300 zł50 700,00 zł
Montaż słupków ulicznych 9szt x 250 zł2 250,00 zł
Odtworzenie trawników 150m2 x 40zł6 000,00 zł
SUMA:293 360,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
3.jpg
2.jpg
1.jpg
4.jpg
5.JPG
7.JPG
6.JPG
8.JPG
9.JPG
12.jpg
10.JPG
11.JPG

Autorzy projektu:
Tomasz Popławski506307483tomek_poplawski@wp.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Powrót do listy projektów