Zajęcia Kulturalne Hajdów-Zadębie

Numer identyfikacyjny projektu: O - 75

Dzielnice: Hajdów-Zadębie

Opis skrócony:
Dzielnica Hajdów - Zadębie jest jedną z najbardziej pomijanych dzielnic w mieście jeżeli chodzi o dostęp do kultury i różnorodnej oferty kulturalnej. Oprócz szkoły nie ma tu żadnego ośrodka, który mógłby zaspakajać potrzeby kulturalne mieszkańców dzielnicy, które na pewno są.
Z ankiety, którą zorganizowałam wśród mieszkańców dzielnicy jasno wynika, że jest duża potrzeba zorganizowania miejsca spotkań mieszkańców, w którym będą rozwijać swoje zainteresowania i pasje lub spróbować zorganizować takie miejsce lub chociaż cykl zajęć i ciekawych spotkań. [Link do ankiety poniżej]
Projekt zakłada zorganizowanie różnego rodzaju zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych: np: plastyczne, muzyczne, taneczne, wokalne, teatralne.

Opis rozszerzony:
Projekt zakłada zorganizowanie różnego rodzaju zajęć w dzielnicy Hajdów-Zadębie dla dzieci, młodzieży i dorosłych: np: plastyczne, muzyczne, taneczne, wokalne, teatralne.
Zakładając, że tygodniowo w projekcie ma odbyć się 6h zegarowych zajęć dodatkowych przez 10 miesięcy roku szkolnego, [ po 2 h w tygodniu dla każdej z grup: dzieci, młodzież i dorośli] a w miesiącach wakacyjnych [lipiec-sierpień] 11h zegarowych w tygodniu. [ po 4h dla dzieci i młodzieży i 3h dla dorosłych]
Łącznie 82h zajęć dodatkowych w ciągu roku.

- wynajęcie miejsca zajęć
- opłacenie materiałów potrzebnych do realizacji
- zatrudnienie instruktorów prowadzących zajęcia

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)0,00 zł
Wynajęcie miejsca na zajęcie10 000,00 zł
Wynagrodzenia dla pracowników/instruktorów7 000,00 zł
Materiały potrzebne do przeprowadzenia zajęć: głośniki, materiały plastyczne, rekwizyty teatralne, materiały muzyczne i wokalne, materiały papiernicze, pomoce dydaktyczne3 000,00 zł
SUMA:20 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Ankieta nt. dostępności kultury w dzielnicy Hajdów - Zadębiehttp://bit.ly/ankietadzielnice

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Katarzyna Jankowskakaska-jankowska1@wp.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna z zastrzeżeniami: projekt nie spełnia kryteriów projektu dzielnicowego, dlatego zostaje przeniesiony do puli projektów ogólnomiejskich – poprzedni numer D-4. Koszt realizacji zostaje podniesiony do 20 000 zł

Powrót do listy projektów