Zajęcia ogólnorozwojowe w parku trampolin

Numer identyfikacyjny projektu: M - 67

Dzielnice: Sławinek

Opis skrócony:
Zorganizowanie darmowych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie parku Trampolin w Lublinie.
Terminy zajęć: Styczeń – Czerwiec 2019 oraz Wrzesień – Grudzień 2019 w każdy wtorek i piątek w godzinach 16:30-18:00 (1,5h zajęć).
Program zajęć zakłąda naukę akrobatyki. Są nastawione na ogólny rozwój, poprawę szybkości, gibkości i elastyczności ćwiczących. Uczą technik, poszczególnych figur i układów gimnastycznych oraz rozwijają kreatywność.

Przeprowadzenie takich zajęć wymaga rozbudowanej i urozmaiconej infrastruktury sportowej.
Zróżnicowanie podłoża, odpowiedni sprzęt i akcesoria oraz doświadczona kadra trenerska w prowadzeniu tego typu zajęć są podstawą ich atrakcyjności i bezpieczeństwa dla uczestników.

Opis rozszerzony:
Zorganizowanie darmowych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w Lublinie na terenie parku trampolin Styczeń – Czerwiec 2019 oraz Wrzesień – Grudzień 2019
Zajęcia we wtorki i piątki w godzinach 16:30-18:00 na terenie parku trampolin odbywać się będą darmowe warsztaty z akrobatyki (1,5h)
Zajęcia prowadzone by były pod okiem kadry trenerskiej parku trampolin. Zajęcia dedykowane są głównie do w wieku 6- 13 lat, ale nie ma limitu wieku osób uczestniczących w zajęciach.
Zajęcia w swoim założeniu byłyby darmowe, w ramach dostępnego limitu miejsc na jedne zajęcia (wynosi 25 osób) dla mieszkańców miasta Lublin.
Zapisy na zajęcia odbywałyby się za pośrednictwem platformy rezerwacyjnej lub bezpośrednio w parku. Listy uczestników byłyby każdorazowo zbierana i archiwizowane.
Nadzór nad uczestnikami pełniliby trenerzy parku, minimum 2 trenerów przypisanych do każdych zajęć.
Program zajęć obejmuje rozgrzewkę, elementy i układy akrobatyczne, ćwiczenia na trampolinach,
podstawy pokonywania przeszkód w ramach zajęć, kombinacje i układy gimnastyczne, ćwiczenia siłowe oraz rozciąganie.
Są nastawione na ogólny rozwój, poprawę szybkości, gibkości i elastyczności ćwiczących. Uczą techniki z
gimnastyki sportowej, poszczególnych figur i układów oraz rozwijają kreatywność.
Przeprowadzenie takich zajęć wymaga rozbudowanej i urozmaiconej infrastruktury sportowej. Zróżnicowanie podłoża, odpowiedni sprzęt i akcesoria oraz doświadczona kadra trenerska w prowadzeniu tego typu zajęć sa podstawą ich atrakcyjności i bezpieczeństwa dla uczestników.

Koszt brutto przeprowadzenia zajęć przypadający na jednego uczestnika wynosi 25 zł, co przy 25
uczestnikach oraz 84 blokach zajęciowych wynosi 52 500 zł brutto.
Stawka VAT obowiązująca na zajęcia w Strefie Wysokich Lotów wynosi 8%.
Projekt jest skierowany do szerokiego grona młodych mieszkańców Lublina, dzięki czemu łączna liczba
miejsc na zajęciach wyniesie:
Styczeń-czerwiec 2019: 50 zajęć sportowych x 25 miejsc = 1.250 miejsc
Wrzesień-grudzień 2019: 34 zajęcia sportowe x 40 miejsc = 1.360 miejsc
Razem: 2.610 miejsc.

Szacunkowe koszty projektu:
Zajęcia sportowe styczeń-czerwiec 2019 (50 bloków zajęćx25 uczestnikówx25 pln per uczestnik)31 250,00 zł
Zajęcia sportowe wrzesień-grudzień 2019 (34 bloki zajęćx25 uczestnikówx25 pln per uczestnik)21 250,00 zł
SUMA:52 500,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Brak danych.

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów