Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian

Numer identyfikacyjny projektu: D - 107

Dzielnice: Zemborzyce

Opis skrócony:
Obszar Zalewu Zemborzyckiego od wielu lat jest zaniedbany. Zmieńmy to! Głosując na
projekt popierasz szereg zmian, które będą wstępem by ponownie uczynić tą przestrzeń
atrakcyjną, bezpieczną i przyjazną. Głosując na ten projekt popierasz:
- ustawienie miejskich leżaków na Marinie i przy Słonecznym Wrotkowie (przypominają ławki, ale można się na nich wygodnie położyć),
- budowę dwóch ogólnodostępnych miejsc ogniskowych na kilkanaście osób (na Marinie i Dąbrowie) - wandaloodpornych, murowanych palenisk i siedzisk,
- stworzenie dwóch miejsc pod foodtracki na Marinie,
- naprawę oświetlenia wzdłuż alejek na Marinie,
- ustawienie dwóch obrotowych kamer monitoringu, co by mieć na oku nowe inwestycje;-)

Opis rozszerzony:
1. Miejsca ogniskowe powinny składać się np. z murowanego paleniska, utwardzonego terenu i murowanych ławek i koszy na śmieci. Wyposażenie powinno być wandaloodporne. Na Marinie miejsce powinno być objęte monitoringiem.
2. Ustawienie dwóch kamer obrotowych obejmuje ustawienie kamery na Marinie obejmującej boiska piłkarskie, planowane ognisko i przystań. Druga kamera powinna się pojawić w miejscu wskazanym przez MOSIR i podmioty gospodarcze funkcjonujące na Marinie i Wrotkowie.
3. Miejsca pod foodtracki obejmują utwardzenie terenu oraz zapewnienie niezbędnych przyłączy dla funkcjonowania foodtracków.
4. Naprawa oświetlenia obejmuje sprawdzenie kompletności instalacji, wykonanie brakujących elementów (np. rozdzielni), montaż nowych, energooszczędnych i wandaloodpornych opraw oświetleniowych. Szczegółowy zakres prac będzie możliwy do określenia po inwentaryzacji stanu istniejącego i określeniu szacunkowego kosztu uruchomienia oświetlenia.
5. Miejskie leżaki to ewolucja ławek w formie dostępnej do leżenia. Część leżaków powinna być dwuosobowa.

Projekt jest owocem rozmów z mieszkańcami Lublina, MOSIRem i podmiotami gospodarczymi działającymi nad Zalewem.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)15 000,00 zł
budowa miejsc ogniskowych40 000,00 zł
Kamery monitoringu50 000,00 zł
miejsce pod foodtracki (miejsca postojowa+przyłącza energetyczne)30 000,00 zł
Naprawa oświetlenia100 000,00 zł
Leżaki miejskie (stal+drewno) ok. 30 sztuk65 000,00 zł
SUMA:300 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
lezak-miejski-Duo-nowoczesna-wygodna.jpg

Autorzy projektu:
Krzysztof Kowalik508087959kowalik.krzysztof@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna – szczegóły na etapie realizacji. Projekt możliwy do zrealizowania do wysokości środków.

Powrót do listy projektów