Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian

Numer identyfikacyjny projektu: O - 37

Dzielnice: Zemborzyce

Opis skrócony:
Obszar Zalewu Zemborzyckiego od wielu lat jest zaniedbany. Zmieńmy to! Głosując na projekt popierasz szereg zmian, które będą wstępem by ponownie uczynić tą przestrzeń atrakcyjną, bezpieczną i przyjazną. Głosując na ten projekt popierasz:
- budowę ogólnodostępnej, czystej i pachnącej toalety na Marinie, wraz z zewnętrznym prysznicem i umywalką,
- budowę dwóch ogólnodostępnych miejsc ogniskowych na kilkanaście osób (na Marinie i Dąbrowie) - wandaloodpornych, murowanych palenisk i siedzisk,
- stworzenie dwóch miejsc pod foodtracki na Marinie,
- naprawę oświetlenia wzdłuż alejek na Marinie,
- remont 500m alejki od pętli na Żeglarskiej do ul. Bryńskiego (ok. 160m) oraz na Marinie od slipu na południe, następnie na zachód do drogi rowerowej (ok. 340m),
- ustawienie dwóch obrotowych kamer monitoringu, co by mieć na oku nowe inwestycje;-)

Opis rozszerzony:
1. Ogólnodostępna toaleta będzie zlokalizowana w pobliżu boiska na Marinie (okolice tawerny La Traviatta). Na jej cel zostanie zaadaptowany istniejący budynek lub będzie wykonana w systemie kontenerowym (jak na Orlikach). Na zewnątrz powinien być dostępny prysznic oraz umywalka.
2. Miejsca ogniskowe powinny składać się np. z murowanego paleniska, utwardzonego terenu i murowanych ławek i koszy na śmieci. Wyposażenie powinno być wandaloodporne. Na Marinie miejsce powinno być objęte monitoringiem.
3. Miejsca pod foodtracki obejmują utwardzenie terenu oraz zapewnienie niezbędnych przyłączy dla funkcjonowania foodtracków.
4. Naprawa oświetlenia obejmuje sprawdzenie kompletności instalacji, wykonanie brakujących elementów (np. rozdzielni), montaż nowych, energooszczędnych i wandaloodpornych opraw oświetleniowych. Szczegółowy zakres prac będzie możliwy do określenia po inwentaryzacji stanu istniejącego i określeniu szacunkowego kosztu uruchomienia oświetlenia.
5. Remont nawierzchni obejmuje wymianę zniszczonej warstwy asfaltowej alejek.
6. Ustawienie dwóch kamer obrotowych obejmuje ustawienie kamery na Marinie obejmującej boiska piłkarskie, planowane ognisko i przystań. Druga kamera powinna się pojawić w miejscu wskazanym przez MOSIR i podmioty gospodarcze funkcjonujące na Marinie i Wrotkowie.
Projekt jest owocem rozmów z mieszkańcami Lublina, MOSIRem i podmiotami gospodarczymi działającymi nad Zalewem.
W przypadku oszczędności związanej z budową toalety (wybór toalety kontenerowej) środki będą przeznaczone na remont alejek na Marinie.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)100 000,00 zł
Kamery monitoringu50 000,00 zł
remont nawierzchni ok. 500m x 4m x 250zł500 000,00 zł
Naprawa oświetlenia100 000,00 zł
miejsce pod foodtracki (miejsca postojowa+przyłącza energetyczne)30 000,00 zł
budowa miejsc ogniskowych40 000,00 zł
toaleta publiczna380 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Strona informacyjnahttps://bo.lublinrowerem.pl

Załączniki:
przykladowe miejsce ogniskowe.jpeg
alejka do remontu.jpg
alejka do remontu (widok z petli).jpg
lista-Zalew-d.jpg

Autorzy projektu:
Krzysztof Kowalik508087959kowalik.krzysztof@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów