Zapobieganie bezdomności zwierząt: sterylizacje, kastracje, czipowanie

Numer identyfikacyjny projektu: M - 8

Dzielnice: Abramowice, Bronowice, Czechów Południowy, Czechów Północny, Czuby Południowe, Czuby Północne, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda, Rury, Sławin, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie, Śródmieście, Tatary, Węglin Południowy, Węglin Północny, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią, Zemborzyce

Opis skrócony:
Projekt dotyczy kompleksowego zapobiegania bezdomności psów i kotów z terenu Lublina. Najskuteczniejsze metody zmniejszenia nadpopulacji tych zwierząt to kastracje i sterylizacje, a znakowanie elektroniczne powoduje, że zagubione zwierzę natychmiast wraca do właściciela. Gminy, które od lat realizują taki właśnie program zapobiegania bezdomności , zmniejszyły o ok. 70% wydatki na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schroniskach. Olbrzymie zainteresowanie Lublinian podobnymi akcjami w latach ubiegłych pokazuje, że w naszym mieście istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na takie działania ze strony samorządu.

Opis rozszerzony:
Projekt, wzorem lat ubiegłych, powinien być zrealizowany w formie bezpłatnych kastracji psów i kotów właścicielskich oraz kotów wolno bytujących. W przypadku kotów wolno bytujących dodatkowo przewidziane jest 1-2 dni hospitalizacji dla kocurów i 6-8 dni dla kocic ( o ilości dni w szpitalu decyduje lekarz weterynarii wykonujący zabieg).
Zwierzęta właścicielskie dostarczane są do lecznic przez opiekunów. Koty wolno bytujące mogą być odławiane przy pomocy klatek-łapek wypożyczonych z Urzędu Miasta. W przypadku braku możliwości transportu do lecznicy odłowionego dzikiego kota przez osobę odławiającą, obowiązek ten spada na lekarza weterynarii, który również może odwieźć zwierzę po zabiegu w miejsce odłowu.
Chipowanie psów i kotów wykonuje lekarz weterynarii, a każdy chip musi być zarejestrowany przez niego lub pracownika UM w min. jednej z ogólnopolskich baz danych ( safeanimal, identyfikacja.pl, dogit)
Całość akcji powinna być poprzedzona akcją informacyjną, której zadaniem byłoby dotarcie do najuboższych rodzin w mieście, których środki nie pozwalają na opłacenie zabiegów z własnych dochodów.

Szacunkowe koszty projektu:
zabiegi chirurgiczne + chipowanie297 000,00 zł
akcja informacyjna( ulotki, plakaty, ogłoszenia płatne w mediach)3 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
SUMA:300 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Miasto szczęśliwych zwierząthttp://www.facebook.com/miastoszczesliwychzwierzat

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Katarzyna Drelich601281156fundacjafelis@interia.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów