Zdrowa sylwetka lublinian - jak codziennie dbać o zdrowie

Numer identyfikacyjny projektu: M - 42

Dzielnice: Abramowice, Bronowice, Czechów Południowy, Czechów Północny, Czuby Południowe, Czuby Północne, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda, Rury, Sławin, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie, Śródmieście, Tatary, Węglin Południowy, Węglin Północny, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią, Zemborzyce

Opis skrócony:
Projekt zakłada prowadzenie warsztatów prozdrowotnych z mieszkańcami Lublina, dotyczących pracy nad prawidłową postawą ciała podczas ćwiczeń fizycznych, a także w miejscu pracy i w szkole. Podczas warsztatów wykorzystywana będzie aparatura EMG, która służy do badania napięcia mięśniowego. Dzięki niej możliwe będzie nauczenie mieszkańców Lublina, w jaki sposób dbać o zdrowie podczas aktywności fizycznej, w miejscu pracy i w szkole.
W życiu codziennym mamy możliwość poprawy naszego zdrowia fizycznego dzięki właściwej ergonomii naszego ciała. Właściwe ustawienie stanowiska pracy może w istotny sposób zmniejszyć obciążenia, które powodują szereg dolegliwości bólowych. Właściwa pozycja ciała w znacznym stopniu wpływa na zwiększenie komfortu fizycznego i psychicznego, poprawę wydajności w czasie pracy i podniesienie jakości życia. Równomierne napięcie mięśniowe jest również istotne w czasie aktywności fizycznej, gdyż przy właściwym napięciu mięśniowym zmniejsza się ryzyko kontuzji.

Opis rozszerzony:
Cel projektu:
Celem projektu jest przeprowadzenie działań zwiększających świadomość mieszkańców Lublina, w kwestii dbałości o postawę ciała w życiu codziennym - pracy, szkole, podczas aktywności fizycznej - a co za tym idzie poprawy komfortu życia. Działania te będą się opierać na pracy nad postawą ciała z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury EMG. Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów w miejscach aktywności fizycznej np. klubach sportowych; ale także w miejscach pracy i szkołach na terenie całego Lublina. Dodatkowo zorganizowane zostaną pokazy z użyciem EMG w przestrzeni publicznej skierowane do szerokiej grupy odbiorców.
Głównym założeniem projektu jest zwrócenie uwagi społecznej na ergonomię postawy ciała i jej wpływu na funkcjonowanie człowieka, edukacja prozdrowotna dzieci, młodzieży i dorosłych dotycząca roli prawidłowej postawy ciała oraz dostosowanie stanowisk pracy w celu zniwelowania przeciążeń układu ruchu.
Dodatkowym założeniem projektu jest wsparcie lubelskich sportowców pod kątem monitorowania ich treningu mięśniowego dzięki specjalistycznej aparaturze.

Działania planowane w ramach projektu:
Przeprowadzenie przynajmniej 80 warsztatów i 5 pokazów w przestrzeni publicznej, podczas których prowadzone będą testy z wykorzystaniem aparatury EMG z udziałem mieszkańców Lublina. Dodatkowo podczas warsztatów i pokazów prowadzone będą wykłady na temat prawidłowej postawy ciała i jej wpływu na zdrowie człowieka.

Miejsca, w których prowadzone będą warsztaty:
szkoły na terenie całego Lublina, plan zakłada przeprowadzenie spotkań w 27 różnych szkołach;
zakłady pracy, w których pracownicy większą część czasu pracy spędzają w pozycji siedzącej;
lubelskie siłownie i kluby sportowe, w tym profesjonalne kluby sportowe, np. Motor Lublin;
przestrzeń publiczna, gdzie pojawia się dużo Lublinian, np. w okresie letnim na Słonecznym Wrotkowie.

Sposób realizacji projektu:
Projekt przewiduje współpracę z zakładami pracy i instytucjami państwowymi, gdzie dzięki aparaturze do pomiaru aktywności mięśniowej będzie możliwość dostosowania stanowisk pracy pod kątem ergonomii układu ruchu. W ramach projektu przewidziane jest przeprowadzenie praktycznych wykładów w szkołach podstawowych, liceach i na lubelskich uczelniach na temat prawidłowej postawy ciała i jej wpływu na zdrowie każdego człowieka. Dodatkowo, dzięki realizacji projektu możliwe będzie wsparcie lubelskich klubów sportowych takich jak Motor Lublin czy Start, w celu poprawy wyników sportowych zawodników.

W ramach etapów projektu zrealizowane zostaną następujące działania:
I. Przygotowanie projektu:
Zakup urządzeń rejestrujących aktywność mięśniową
Zaplanowanie wizyt w miejscach pracy, siłowniach, klubach sportowych
Zaplanowanie wykładów i pokazów w szkołach podstawowych, liceach i na lubelskich uczelniach
II. Realizacja projektu
Konsultacje w miejscach pracy
Konsultacje grupowe w klubach sportowych, siłowniach, klubach fitness
Wykłady i pokazy w szkołach podstawowych, liceach, na lubelskich uczelniach
III. Podsumowanie projektu
Zamieszczanie zdjęć, filmów i podsumowań przeprowadzanych działań na stronie internetowej

Efekty działań:
Zwiększenie świadomości społecznej odnośnie wpływu postawy ciała na funkcjonowanie człowieka oraz edukacja prozdrowotna obywateli naszego miasta.
Dostosowanie stanowisk pracy w celu zwiększenia ergonomii układu ruchu człowieka i zmniejszeniu przeciążeń organizmu.
Wspomaganie planowania i monitorowania treningu lubelskich sportowców w celu poprawy wyników sportowych i zmniejszenia ryzyka kontuzji.

Uzasadnienie potrzeby:
Zdrowie fizyczne jest elementem warunkującym komfort życia każdego człowieka. Poprawa zdrowia fizycznego nie ogranicza się tylko i wyłącznie do ćwiczeń na siłowni, biegania czy innej aktywności fizycznej. W życiu codziennym, podczas pracy w pozycji siedzącej, mamy możliwość poprawy naszego zdrowia fizycznego dzięki właściwej ergonomii układu ruchu naszego ciała. Właściwe ustawienie stanowiska pracy może w istotny sposób zmniejszyć obciążenia, które działają na nasze ciało powodując szereg dolegliwości bólowych lokalizujących się najczęściej w okolicach kręgosłupa. Zniwelowanie obciążeń poprzez właściwą pozycję naszego ciała i równomierne napięcie mięśniowe niesie za sobą szereg korzyści prozdrowotnych. Właściwa pozycja naszego ciała w znacznym stopniu wpływa na zwiększenie komfortu fizycznego i psychicznego, poprawę wydajności w czasie pracy i podniesienie jakości życia. Poprzez zastosowanie pomiarów aktywności mięśniowej możliwe jest dostosowanie stanowisk pracy do właściwego układu ciała w pozycji siedzącej.
Edukacja w zakresie prawidłowej postawy powinna rozpocząć się od najmłodszych lat. Dzięki wykładom oraz pokazom w szkołach, liceach i na uczelniach wyższych możliwe będzie wdrożenie prozdrowotnej postawy ciała i wykształcenie prawidłowych nawyków ruchowych od najmłodszych lat, które w przyszłości istotnie zmniejszą częstość występowania zespołów przeciążeniowych i dolegliwości bólowych.
Równomierne napięcie mięśniowe jest również niezwykle istotne w czasie aktywności fizycznej. Uprawianie sportu przy równomiernie rozbudowanym układzie mięśniowym zmniejsza ryzyko kontuzji w czasie aktywności fizycznej i warunkuje szybszy wzrost formy sportowej bez powodowania przeciążeń układu ruchu. Kontrola napięcia mięśniowego jest również niezwykle istotna w sporcie wyczynowym, gdzie właściwy poziom aktywności mięśniowej jest czynnikiem determinującym sukces sportowy zawodnika. Poprzez pomiary aktywności mięśniowej możliwe jest właściwe dostosowanie obciążeń treningowych oraz ułatwienie planowania treningu w oparciu o właściwe wzorce ruchowe i prawidłowe napięcie mięśniowe.
Dzięki prowadzonym badaniom i promowaniu prawidłowej postawy ciała mieszkańcy będą mogli poprawić stan swojego zdrowia i zmniejszyć ryzyko powstawania zespołów przeciążeniowych organizmu. Działania te zwiększą świadomość mieszkańców dotyczącą prawidłowej sylwetki i w istotny sposób przyczynią się do poprawy ich jakości życia.

Lokalizacja:
Projekt będzie realizowany we wszystkich dzielnicach Lublina.

Szacunkowe koszty projektu:
Zatrudnienie osób do prowadzenia warsztatów i pokazów oraz zatrudnienie koordynatora projektu. W tym 3 specjalistów do prowadzenia badań z wykorzystaniem aparatury EMG, osoby odpowiedzialnej za uzgodnienie terminów warsztatów i promocję warsztatów oraz koordynator projektu.93 000,00 zł
Stworzenie platformy internetowej, w celu informowania mieszkańców o organizowanych warsztatach i spotkaniach oraz promocja projektu20 000,00 zł
Zakup aparatury EMG oraz sprzętu i oprzyrządowania potrzebnego do prowadzenia warsztatów i pokazów z EMG186 000,00 zł
SUMA:299 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Michał Ginszt48602533723ginsztek@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Powrót do listy projektów