Zielone Czuby

Numer identyfikacyjny projektu: M - 113

Dzielnice: Czuby Południowe

Opis skrócony:
Najlepsza dzielnica do życia w Lublinie? Tworzymy ją wspólnie na Czubach! Zieleń zapewnia nam lepsze samopoczucie, czystsze powietrze, miejsca spotkań i spędzania czasu. Dzięki temu projektowi mogą powstać dwa nowe skwery i sześć łąk kwietnych na Czubach Południowych.
Wśród zadań przewidziano:
- rewitalizację tzw. „Lasku na Porębie”
- stworzenie projektu rewitalizacji skweru koło pętli autobusowej na os. Widok
- stworzenie czterech łąk kwietnych na osiedlu Górki
- stworzenie łąki kwietnej na ul. Bursztynowej, obok SP51
- stworzenie łąki kwietnej pomiędzy ulicą Szmaragdową a ulicą Jana Pawła II
Niech nasza dzielnica będzie jeszcze piękniejsza i lepsza do życia!

Opis rozszerzony:
Projekt składa się z kilku elementów:
1. Realizacja pierwszego etapu zagospodarowania tzw. „Lasku na Porębie” - działka 73/92 obr 27, zgodnie z projektem wykonanym na zlecenie UM Lublin ze środków „Zielonego Budżetu”. Plan zagospodarowania tego miejsca został pozytywnie zaopiniowany przez ekspertów z komisji „Zielonego budżetu”, koncepcja zagospodarowania została wypracowana w ramach konsultacji społecznych we współpracy z Radą Dzielnicy Czuby Południowe oraz Instytutem Architektury Krajobrazu KUL. W ramach niniejszego projektu wykonana zostanie infrastrukturalna część projektu – ciągi piesze, oświetlenie, monitoring, oraz, ewentualnie, mała architektura.
2. Wykonanie projektu rewitalizacji skweru na osiedlu Widok, obok pętli autobusowej na ul. Filaretów (fragment działki 2/13 obr. 27). Obecnie teren jest zaniedbany. Wykonanie projektu ma na celu wykreowanie atrakcyjnej przestrzeni spotkań mieszkańców, ochronę istniejącej zieleni i optymalizację geometrii ciągów pieszych. Lokalizację terenu pokazano na załączonym zdjęciu nr 10.
3. Wykonanie łąk kwietnych (ok. 200m2) w obmurowanych zieleńcach budynku Wyżynna 16. Lokalizacja została uzgodniona z DDK „Czuby Południowe”, który chce wykorzystywać je do promowania bioróżnorodności w mieście (działka 43, obręb 27). Lokalizacje pokazano na załączony zdjęciach nr 1, 2, 3, 4, 5.
4. Wykonanie łąki kwietnej (ok. 350m2) przy ulicy Wyżynnej po zachodniej stronie bloku nr 10, działka 41/2, obręb 27.
5. Wykonanie łąk kwietnych na terenach przy wymiennikowni ul. Wyżynna 53 – przylegające do ulicy i dróżki prowadzącej do wąwozu, działki nr: 54/1, 55/4, 117/5, obręb 27 (łącznie ok. 715m2 łąki). Zadanie uzgodnione z właścicielem funkcjonującego w budynku baru „Jeszburger”, który deklaruje chęć współpracy przy opiece nad tym terenem, oraz z sąsiadującą spółdzielnią mieszkaniową „Politechnika”. Lokalizacja przedstawiona na załączonych zdjęciach nr 6, 7, 8
6. Wykonanie łąki kwietnej (około 440m2) przy ulicy Bursztynowej, pomiędzy chodnikiem a ogrodzeniem Szkoły Podstawowej nr 51, działka 1/31, fragment działki 3/42, fragment działki 1/30, obr. 27.
7. Wykonanie łąki kwietnej (około 500m2) pomiędzy ulicą Jana Pawła II a ulicą Szmaragdową, fragment działki 56/9 oraz fragment działki 56/1 obręb 30. Lokalizacja przedstawiona na załączonym zdjęciu nr 9.
Realizacja projektu wpłynie korzystnie na estetykę i bioróżnorodność okolicy. Przyczyni się do poprawy jakości powietrza i wzmocnienia więzi społecznych mieszkańców. Projekt poprawi możliwości retencji wód opadowych, co doskonale wpisuje się w plan adaptacji miasta do zmian klimatu. Projekt posiada także walor edukacyjny – będzie pozytywnie wpływał na wrażliwość ekologiczną mieszkańców.
Łąka to naturalny krajobraz, bogaty w kolory i zapachy, kojarzy się z latem, swobodą i beztroskim dzieciństwem. To świat pełen motyli, pszczół, koników polnych, żuków i innych pożytecznych owadów, to też świat maków, rumianków, chabrów, dzwonków. Łąką przynosi miastu wiele korzyści, przede wszystkim finansowych – w miejscach występowania miejskich łąk kwietnych liczbę koszeń można ograniczyć do dwóch w roku. W dłuższym okresie pozwala to zaoszczędzić spore kwoty w budżetach miast.
Dodatkową zaletą jest odporność roślin łąkowych na suszę. Łąki kwietne mogą przetrwać nawet największe upały bez dodatkowego nawadniania. Łąki, jak wszystkie tereny zielone, mają swój pozytywny udział w ograniczaniu hałasu, zmniejszaniu występowania wysp ciepła i odpływu wód opadowych do kanalizacji. Pochłaniają więcej smogu niż klasyczne trawniki.
W przypadku braku możliwości wykonania któregoś z zadań alternatywna lokalizacja zostanie ustalona w porozumieniu z Urzędem Miasta.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja5 000,00 zł
Wykonanie pierwszego etapu realizacji tzw. „Lasku na Porębie”186 000,00 zł
Wykonanie projektu rewitalizacji skweru przy ul. Bursztynowej20 000,00 zł
Wykonanie łąki kwietnej przy Wyżynnej 16 ok. 200m28 000,00 zł
Wykonanie łąki kwietnej na działce 41/2, obręb 27, ok 350m214 000,00 zł
Wykonanie łąki kwietnej na działkach 54/1 i 55/4, ok 315m213 000,00 zł
Wykonanie łąki kwietnej pomiędzy budynkami Wyżynna 51 a 53, ok 400m216 000,00 zł
Wykonanie łąki kwietnej koło SP51 ok. 440m218 000,00 zł
Wykonanie łąki kwietnej między ulicą Szmaragdową a ul. Jana Pawła II ok. 500m2 20 000,00 zł
SUMA:300 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Strona autora projektuhttp://www.krzysztofwisniewski.pl

Załączniki:
8.JPG
7.JPG
6.JPG
5.png
10.png
9.png
4.JPG
2.JPG
3.JPG
1.JPG

Autorzy projektu:
Krzysztof Wiśniewski791464616kwisniewski@onet.eu

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna z zastrzeżeniami. W tym roku w ramach Zielonego Budżetu<br />powstanie dokumentacja projektowa na zagospodarowanie „Lasku na Porębie” i<br />realizacja będzie możliwa w oparciu o nią. Wykonanie łąk kwietnych we<br />wszystkich podanych lokalizacjach nie jest możliwe ze względu m.in. na<br />własności działek, niekorzystne warunki do zakładania łąk np.: przy budynku<br />Wyżynna 16 w obmurowanych zieleńcach sugerujemy przeprowadzenie<br />nasadzeń roślinnych, warunki siedliskowe nie bardzo nadają się do zakładania<br />łąk.

Powrót do listy projektów