Zielony Lublin

Numer identyfikacyjny projektu: O - 8

Dzielnice: Abramowice, Bronowice, Czechów Południowy, Czechów Północny, Czuby Południowe, Czuby Północne, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda, Rury, Sławin, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie, Śródmieście, Tatary, Węglin Południowy, Węglin Północny, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią, Zemborzyce

Opis skrócony:
Projekt Zielony Lublin zakłada zadbanie oraz upiększenie istniejących terenów zielonych oraz uzupełnienie obszarów na obszarze miasta Lublin, w których brakuje zieleni miejskiej.

Opis rozszerzony:
Zadbanie oraz upiększenie terenów zielonych na terenie miasta Lublin oznacza, że zapewniona zostanie właściwa opieka nad terenami zielonymi w mieście Lublin w postaci odpowiedniego oczyszczenia a także konserwacji terenów zielonych, przygotowania gruntu oraz dosadzenia niezbędnej zieleni miejskiej na obszarach miasta Lublin, w których takie uzupełnienie jest niezbędne (wg danych Urzędu Miasta Lublin). Materiały wykorzystane do tego projektu będą z ekologicznych surowców, przyjazne dla ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego oraz zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Szacunkowe koszty projektu:
oczyszczenie ternów zielonych36 000,00 zł
konserwacja terenow zielonych35 000,00 zł
przygotowanie gruntu do dosadzenia zieleni miejskiej15 000,00 zł
dosadzenia zieleni miejskiej170 000,00 zł
ekologiczne materiały wykorzystane w projekcie35 000,00 zł
SUMA:291 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Ewa Banach573341232banachewa@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena negatywna – projekt bez konkretów i lokalizacji

Powrót do listy projektów