Zielony Lublin - Wąwozy na Czechowie

Numer identyfikacyjny projektu: D - 19

Dzielnice: Czechów Południowy, Czechów Północny

Opis skrócony:
Wąwozy na Czechowie są bardzo atrakcyjnym elementem przestrzeni publicznej.
Są one w wielu miejscach niezagospodarowane. Projekt jest próbą, podniesienia jakości życia na Czechowie, zagospodarowania wąwóz – zachęcenia mieszkańców do częstszego z niego korzystania, do spędzania wolnych chwil w tej części osiedla.

Projekt dotyczy wybudowania nowych chodników i dróg rowerowych w Lublinie o brakujące odcinki. Celem projektu jest umożliwienie poruszania się pieszo i rowerem po mieście na rowerze w sposób szybki i wygodny, bez pokonywania wydłużonej drogi.
Połączenie brakujących odcinków zarówno chodników jak i dróg rowerowych pozwoli na zachęcenie mieszkańców Lublina do częstszego przemieszczania się pieszo lub rowerem po Lublinie.

Opis rozszerzony:
Wąwozy na Czechowie są bardzo atrakcyjnym elementem przestrzeni publicznej.
Są one w wielu miejscach niezagospodarowane. Projekt jest próbą, podniesienia jakości życia na Czechowie, zagospodarowania wąwóz – zachęcenia mieszkańców do częstszego z niego korzystania, do spędzania wolnych chwil w tej części osiedla.

Projekt dotyczy wybudowania nowych chodników i dróg rowerowych w Lublinie o brakujące odcinki. Celem projektu jest umożliwienie poruszania się pieszo i rowerem po mieście na rowerze w sposób szybki i wygodny, bez pokonywania wydłużonej drogi.
Połączenie brakujących odcinków zarówno chodników jak i dróg rowerowych pozwoli na zachęcenie mieszkańców Lublina do częstszego przemieszczania się pieszo lub rowerem po Lublinie.
Wskazany fragment miasta jest to nieodkryta przestrzeń, gdzie brakuje w/w rzeczy

Trasy te wnikają w dzielnice o intensywnej zabudowie mieszkaniowej Czechów Południowy i Czechów Północny, podłączając je do podstawowego układu tras rowerowych związanych z układem ulicznym (Elsnera, al. Solidarności). Wykorzystują skróty wzdłuż suchych dolin oraz ciągi wewnątrz osiedlowe, przebiegając pod wiaduktami ciągów drogowych ul. Smorawińskiego i al. Kompozytorów Polskich. Są alternatywą prowadzącą do centrum dla tras przebiegających wzdłuż ulic takich jak al. Kompozytorów Polskich (ulica o dużym nachyleniu) i Szeligowskiego.
Wskazany projekt dotyczy odcinka od ul. Północnej do ul. Elsnera. Dzięki tej inwestycji będzie można dotrzeć do wielu szkół , przedszkoli i innych osiedli na Czechowie.
Na wskazanym odcinku zamierzamy wykorzystać istniejące chodniki i podzielić je – dopuścić ruch rowerowy. Na rozwidleniu dróg rowerowych (pomiędzy ul. Oratoryjną na Organową chcemy, aby powstało rondo rowerowe) Docelowo – od ronda ma prowadzić droga rowerowa w kierunku ul. Braci Wieniawskich.
numery działek
Całość obręb 6- Czechówka Górna Kolonia
Arkusz 6-12 (działki 27/18 i 27/35 )do ronda , arkusz 6 -11 (działka 220/18), za wiaduktem arkusz 6-10 (działki 216/17,216/2 i 1/38)
Dzięki powstaniu nowych chodników i odcinków dróg rowerowych umożliwimy bezpieczniejsze poruszanie się dla mieszkańców a także skróci pokonywany dystans.

Wskazany korytarz jest został zaproponowany przez TRANSEKO (wykonawcę Strategiii Realizacji Dróg rowerowych Miasta Lublin) – korytarz nr 9 KORYTARZ 9: SKRÓTY ROWEROWE: SUCHĄ DOLINĄ PRZEZ CZECHÓW POŁUDNIOWY Z ODNOGĄ W
KIERUNKU ULICY BRACI WIENIAWSKICH ORAZ TRASA OSIEDLOWA PRZEZ CZECHÓW PÓŁNOCNY

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)60 000,00 zł
Droga rowerowa (o szer. min 2,0 m) długość 1315 m z rondem910 000,00 zł
Chodnik (o szer. 2,0 m) długość 685 m212 500,00 zł
5 szt ławek5 000,00 zł
SUMA:1 187 500,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
mapa - projekt Zielony Lublin - Wawozy na Czechowie.PNG

Autorzy projektu:
Michał Przepiórka798601885michal.przepiorka@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Powrót do listy projektów