Zielony skwer, mini-park z ławkami i alejkami umożliwiającymi jazdę na wrotkach/rolkach, pomiędzy pętlą autobusową na ul. Zbożowej a ul. Skowronkową.

Numer identyfikacyjny projektu: D - 38

Dzielnice: Sławin

Opis skrócony:
Proponuje się zagospodarowanie nieużytkowanego obecnie terenu miejskiego i dostosowanie go do potrzeb mieszkańców. Mini-park byłby jedynym ogólnodostępnym terenem zielonym w tej części dzielnicy.
Planuje się wykonanie utwardzonych alejek o szerokości min. 3 m, pełniących funkcję miejsca do spacerów, komunikacji ul. Skowronkowej z pętlą autobusową przy ul. Zbożowej oraz miejsca do jazdy na wrotkach/rolkach/hulajnogach/dziecięcych rowerkach. Alejki i plac powinny być wykonane z asfaltu lub innego materiału o odpowiedniej gładkości, umożliwiającej wygodną i bezpieczną jazdę na wrotkach/rolkach. Dodatkowo planuje się rozmieszczenie ławek i koszy na śmieci. Niezbędne będzie uporządkowanie terenu i nasadzenie drzew i krzewów.
Niewielki, ciekawie wyposażony ogólnodostępny skwer z wrotkowiskiem wspaniale uzupełni przestrzeń publiczną jako miejsce powszednich spotkań dla małych i dużych, dając szansę na wzmocnienie relacji sąsiedzkich oraz aktywny wypoczynek w otoczeniu przyrody.

Opis rozszerzony:
Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.
Inwestycja została zaplanowana na dwóch sąsiednich działkach miejskich (5/1 i 221/1). Kształt działek umożliwia realizację ciągu pieszego w postaci alei spacerowej, która łączyłaby ul. Kwiatów Polnych i ul. Skowronkową. W miejscach, gdzie geometria działek pozwala na poszerzenie obszaru utwardzonego proponuje się wykonanie skwerów/placów z ławkami. Działka nr 221/1 jest aktualnie uporządkowana, z zielenią i wymaga mniejszego nakładu prac niż działka 5/1, która obecnie jest nieużytkiem.
Proponowany projekt będzie doskonale wpisywał się w specyfikę tej części dzielnicy, która często jest wybierana przez mieszkańców całej dzielnicy jako miejsce do spacerów. Obecnie w tej części dzielnicy brak jest ogólnodostępnych miejsc służących rekreacji i wypoczynkowi mieszkańców. Dzielnica intensywnie się rozwija, zamieszkują ją rodziny z dziećmi. Dzieci pozbawione są terenu wspólnego, służącego do spotkań, zabawy i aktywnego wypoczynku. Zmuszone są do przebywania w domach, lub bawią się na ulicach/chodnikach. Na całym osiedlu brak jest miejsca, które mogłoby służyć do jazdy na wrotkach. Nieliczne dostępne miejsca mają nawierzchnię wykonaną z kostki brukowej, która uniemożliwia jazdę na wrotkach/rolkach, ponadto nie są to miejsca bezpieczne ze względu na ruch samochodowy. Najbliższe względem proponowanego skweru tereny wyposażone w ławki do odpoczynku to oddalone o ok. 1 km okolice i teren szkoły na ul. Sławinkowskiej, który jest ogrodzony i zasadniczo służy potrzebom szkoły, a ponadto dla osób starszych, rodziców z małymi dziećmi jest zbyt odległy na pieszy spacer, a na samodzielne wyprawy dla dzieci jest zarówno zbyt odległy, jak i niebezpieczny, ze względu na konieczność przekroczenia ruchliwej ul. Zbożowej.
Warto dodać, iż proponowany skwer będzie miejscem zapewniającym komunikację pieszą z ulicą Skowronkową. Szczególnie skorzystają na tym osoby starsze, dzieci w wieku szkolnym oraz rodzice z dziećmi, a więc ci którzy wymagają ruchu na świeżym powietrzu w większym zakresie. Skwer będzie doskonałym połączeniem źle skomunikowanej obecnie ul. Skowronkowej z osiedlem. Skwer będzie miejscem do odpoczynku dla spacerowiczów, obecnie, w tej części osiedla nie ma ani jednej ławeczki (!), a okolica jest popularnym miejscem odbywania spacerów.

Szacunkowe koszty projektu:
dokumentacja (wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)30 000,00 zł
niwelacja i uporządkowanie terenu15 000,00 zł
budowa 270 m.alejek o szer. 3 m (270x3x200zł)162 000,00 zł
budowa placu12 000,00 zł
zakup i montaż 10 ławek15 000,00 zł
zakup i montaż 10 koszy na śmieci12 000,00 zł
nasadzenia zieleni40 000,00 zł
SUMA:286 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
SLAWIN SKWER.pdf

Autorzy projektu:
Brak danych.

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna z zastrzeżeniem – koszt zwiększony do 300 000 i projekt możliwy do zrealizowania do wysokości środków.

Powrót do listy projektów