Żłobek dla Czubów - utworzenie żłobka przy ul. Gościnnej

Numer identyfikacyjny projektu: D - 13

Dzielnice: Abramowice, Bronowice, Czechów Południowy, Czechów Północny, Czuby Południowe, Czuby Północne, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda, Rury, Sławin, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie, Śródmieście, Tatary, Węglin Południowy, Węglin Północny, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią, Zemborzyce

Opis skrócony:
Projekt zakłada utworzenie miejskiego żłobka w budynku przy ul. Gościnnej 19 wraz z jego remontem i adaptacją na ten cel. Żłobek posłuży dzieciom z całego miasta, ale przede wszystkim z dzielnic Czuby i Węglin. W dzielnicach tych brakuje obecnie takich miejsc, choć następuje tam od kilkunastu już lat bardzo intensywny rozwój zabudowy mieszkaniowej. Problem ten rozwiąże utworzenie nowego miejskiego w żłobka w budynku przy ul. Gościnnej 19. Zakłada się stworzenie w nim ok. 100 miejsc dla dzieci. Należy podkreślić, że budynek przy ul. Gościnnej 19 został zaprojektowany i wybudowany w latach 80-tych ub. wieku właśnie pod kątem pełnienia roli żłobka. Zgodnie z założeniami projektu istniejące obecnie w tym budynku Przedszkole nr 79 zostanie przeniesione do budynku przy ul. Romantycznej 11 - budynek ten jest po generalnym remoncie wraz z termomodernizacją, jest dostosowany do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym i posiada nowoczesny rozbudowany plac zabaw.

Opis rozszerzony:
Budynek przy ul. Gościnnej 19 zostanie zaadaptowany do roli miejskiego żłobka - w tym celu zostanie przeprowadzona modernizacja wnętrz budynku. Projekt w założonej kwocie 1 100 000 zł zakłada wykonanie jedynie niezbędnych prac remontowo-modernizacyjnych (z dokumentacją projektową) wraz z wyposażeniem obiektu dla uruchomienia w nim żłobka. Tym samym nie przewiduje się m. in. wykonania termomodernizacji budynku, zmian w jego bryle zewnętrznej, kompleksowej wymiany stolarki okiennej czy budowy nowego placu zabaw. Większy niż niezbędny zakres prac będzie możliwy do wykonania w przypadku dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych - np. program MALUCH lub dodatkowego finansowania w ramach budżetu miasta. Jednocześnie zobowiązuje się Gminę Lublin, aby w przypadku zakwalifikowania projektu do realizacji w wyniku głosowania mieszkańców wystąpiła o jego dofinansowanie w ramach programu MALUCH. Zaadaptowanie budynku na funkcję żłobka powinno zapewnić w nim miejsce dla ok. 100 dzieci. Zakłada się rozpoczęcie działalności nowego żłobka w budynku przy ul. Gościnnej 19 od września 2019 r., a najpóźniej od początku 2020 r.

Dodatkowo w ramach realizacji projektu przewiduje się przeniesienie Przedszkola nr 79, które obecnie mieści się w tym budynku do położonego niedaleko budynku przy ul. Romantycznej 11. Budynek ten jest po przeprowadzonym w ostatnich latach generalnym remoncie, posiada także nowoczesny i rozbudowany plac zabaw. Co więcej sam budynek jest przystosowany do potrzeb grup przedszkolnych, ponieważ obecnie odbywają się tam zajęcia oddziałów przedszkolnych i częściowo edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej nr 28. Sama SP nr 28 posiada duży budynek główny tuż obok, przy ul. Radości 13 i jest on w stanie pomieścić wszystkie oddziały szkolne przy ograniczeniu przyjmowania uczniów z poza obwodu szkoły. Będzie to de facto powrót do sytuacji pierwotnej sprzed 1991 roku, kiedy to Przedszkole nr 79 mieściło się w budynku przy ul. Romantycznej 11, a budynek przy ul. Gościnnej 19 był budowany z myślą o powstaniu żłobka.

Ze względu na brak rejonizacji żłobków oraz przedszkoli publicznych projekt należy traktować jako ogólnomiejski (dotyczący więcej jak 3 dzielnic), ponieważ dzieci z każdej dzielnicy będą mogły zostać zapisane zarówno do żłobka utworzonego przy ul. Gościnnej 19, jak również do Przedszkola nr 79 przeniesionego na ul. Romantyczną 11.

Szacunkowe koszty projektu:
Kompletna dokumentacja100 000,00 zł
Adaptacja wraz z remontem wnętrza na cel żłobka budynku przy ul. Gościnnej 191 000 000,00 zł
Adaptacja budynku przy ul. Romantycznej 11 na potrzeby Przedszkola nr 79100 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Brak danych.

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena negatywna – jest to zadanie wieloletnie. W ramach<br />Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane projekty<br />jednoroczne

Powrót do listy projektów