Żłobek dla LSM i Czubów - reaktywacja żłobka przy ul. Chrobrego

Numer identyfikacyjny projektu: D - 12

Dzielnice: Abramowice, Bronowice, Czechów Południowy, Czechów Północny, Czuby Południowe, Czuby Północne, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda, Rury, Sławin, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie, Śródmieście, Tatary, Węglin Południowy, Węglin Północny, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią, Zemborzyce

Opis skrócony:
Projekt zakłada reaktywowanie miejskiego żłobka w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 18 wraz z jego remontem i adaptacją na ten cel. Żłobek posłuży dzieciom z całego miasta, ale przede wszystkim z dzielnic Rury (LSM) i Czuby. W dzielnicach tych brakuje obecnie takiego miejsca ze względu na intensywny rozwój zabudowy mieszkaniowej na Czubach oraz miejsc pracy i biurowców w rejonie ul. Zana (LSM). W istniejącym żłobku przy ul. Wileńskiej mimo zapewnienia 110 miejsc dla dzieci praktycznie cały czas kolejka chętnych na zwolnione miejsca wynosi ponad 100 dzieci. Problem ten rozwiąże odtworzenie żłobka w położonym stosunkowo niedaleko budynku przy ul. Chrobrego 18. Zakłada się stworzenie w nim ok. 100 miejsc dla dzieci, w tym minimum 50 miejsc w pierwszym etapie. Należy podkreślić, że budynek przy ul. Chrobrego 18 został zaprojektowany i wybudowany w latach 70-tych ub. wieku właśnie pod kątem pełnienia roli żłobka.

Opis rozszerzony:
Budynek przy ul. Bolesława Chrobrego 18 zostanie ponownie zaadaptowany do roli miejskiego żłobka - w tym celu zostanie przeprowadzona modernizacja wnętrz budynku. Projekt w założonej kwocie 1 100 000 zł zakłada wykonanie jedynie niezbędnych prac remontowo-modernizacyjnych (z dokumentacją projektową) wraz z wyposażeniem obiektu dla ponownego uruchomienia w nim żłobka. Tym samym nie przewiduje się m. in. wykonania termomodernizacji budynku, zmian w jego bryle zewnętrznej, kompleksowej wymiany stolarki okiennej czy budowy placu zabaw. Większy niż niezbędny zakres prac będzie możliwy do wykonania w przypadku dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych - np. program MALUCH lub dodatkowego finansowania w ramach budżetu miasta. Jednocześnie zobowiązuje się Gminę Lublin, aby w przypadku zakwalifikowania projektu do realizacji w wyniku głosowania mieszkańców wystąpiła o jego dofinansowanie w ramach programu MALUCH. Docelowe zaadaptowanie budynku na funkcję żłobka powinno zapewnić w nim miejsce dla ok. 100 dzieci, w tym w ramach niniejszego projektu Budżetu Obywatelskiego należy wykonać kompleksową koncepcję i jej realizację do wysokości środków, tak aby w pierwszym etapie żłobek mógł przyjąć minimum 50 dzieci. Zakłada się rozpoczęcie działalności nowego (reaktywowanego) żłobka w budynku przy ul. Chrobrego 18 od września 2019 r., a najpóźniej od początku 2020 r.

Dodatkowo w ramach realizacji projektu przewiduje się przeniesienie Młodzieżowego Domu Kultury "Pod Akacją", który obecnie zajmuje budynek przy ul. Chrobrego 18 w inne miejsce wskazane przez Gminę Lublin. Jako proponowaną nową lokalizację dla MDK "Pod Akacją" wskazuje się część pomieszczeń w Zespole Szkół nr 10 (XXVII LO) przy ul. Biedronki 13, zwolnionych w związku z wymuszoną przez reformę oświaty likwidacją Gimnazjum nr 8 od roku szkolnego 2019/2020. Dodatkowo lokalizacja MDK "Pod Akacją" w jednym budynku z liceum ogólnokształcącym (XXVII LO) oraz szkołą podstawową (w innej części budynku przy ul. Biedronki 13 mieści się samodzielna Szkoła Podstawowa nr 46) będzie sprzyjać rozwojowi uczniów tych placówek poprzez łatwość dostępu do MDK, jednocześnie stając się dla samego MDK szansą na rozwój posiadanej oferty we współpracy z XXVII LO i SP nr 46.

Ze względu na brak rejonizacji żłobków publicznych projekt należy traktować jako ogólnomiejski (dotyczący więcej jak 3 dzielnic), ponieważ dzieci z każdej dzielnicy będą mogły zostać zapisane do żłobka utworzonego przy ul. Chrobrego 18.

Szacunkowe koszty projektu:
Kompletna dokumentacja100 000,00 zł
Adaptacja wraz z remontem wnętrza na cel żłobka budynku przy ul. Chrobrego 181 000 000,00 zł
Adaptacja pomieszczeń w budynku ZS nr 10 na potrzeby MDK "Pod Akacją"100 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Brak danych.

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena negatywna – jest to zadanie wieloletnie. W ramach<br />Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane projekty<br />jednoroczne.

Powrót do listy projektów