Zmniejszamy zadłużenie miasta

Numer identyfikacyjny projektu: D - 76

Dzielnice: Śródmieście

Opis skrócony:
Zadłużenie miasta Lublina wynosi już ok. 1,45 mld zł. Tylko w 2018 roku wydatki z kasy miasta były o 86 mln zł wyższe niż dochody. Projekt dotyczy spłaty (nadpłaty) zadłużenia (kredytu) miasta Lublin w kwocie 290 000 zł oraz wykonania i zamontowania na budynku ratusza elektronicznego zegara długu miasta. Dzięki temu mieszkańcy będą mieć świadomość swojego zadłużenia (bo dług miasta to tak naprawdę dług mieszkańców).

Opis rozszerzony:
Według danych zamieszczonych w BIPie, oficjalny dług Lublina wynosi 1,45 mld zł. Jak wynika z danych opublikowanych na portalu jawnylublin.pl, rocznie płacimy ok. 33,7 mln zł tytułem obsługi zadłużenia – czyli samych odsetek (w tym odsetki od kredytów 30 mln zł oraz odsetki od obligacji 3,7 mln zł). W tym roku ma to być już 35 mln zł.

Projekt dotyczy spłaty (nadpłaty) zadłużenia (kredytu) miasta Lublin w kwocie 290 000 zł. Chodzi o zadłużenie generujące największe koszty. Wybór konkretnego kredytu/pożyczki lub innych elementów zadłużenia zostanie dokonany przez Skarbnika miasta. Informacja na ten temat zostanie opublikowana na stronie internetowej urzędu miasta.

Drugie działania dotyczy wykonania (lub zakupu) "zegara długu" - elektronicznej tablicy, która będzie
pokazywać mieszkańcom:
-aktualne zadłużenie miasta,
-zadłużenie w przeliczeniu na jednego mieszkańca Lublina (wg liczby mieszkańców na dzień 1 stycznia
każdego roku)
-planowaną zmianę zadłużenia w bieżącym roku.

"Zegar długu" zostanie umieszczony na budynku Ratusza (lub w razie niemożności w innym reprezentatywnym miejscu, uzgodnionym z autorem projektu) w miejscu widocznym dla przechodniów. Kosztorys szacunkowy. W razie oszczędności na wykonaniu tablicy, pozostałą część kwoty należy przeznaczyć na zwiększenie spłaty zadłużenia miasta.

Szacunkowe koszty projektu:
Wykonanie (zakup) i montaż na ratuszu zegara długu (szacunkowo)10 000,00 zł
Spłata zadłużenia miasta Lublin290 000,00 zł
SUMA:300 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Jawny Lublinhttps://jawnylublin.pl

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Krzysztof Jakubowski513979597kontakt@fundacjawolnosci.org

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna w zakresie umieszczenia wyświetlacza elektronicznego w okolicy budynku na ul. Wieniawskiej. Spłata zadłużenia miasta nie mieści się w zadaniach własnych Gminy i nie może zostać zrealizowana w procedurze Budżetu Obywatelskiego.

Powrót do listy projektów