Zwiększenie dostępności parkingowej przez rozbudowę istniejących miejsc oraz stworzenie nowych na osiedlu Bronowice.

Numer identyfikacyjny projektu: M - 83

Dzielnice: Bronowice

Opis skrócony:
Zwiększenie dostępności parkingowej przez rozbudowa istniejących miejsc postojowych oraz stworzenie nowych w obrębie ulicy Puchacza i Drogi Męczenników Majdanka 26/24. Z racji małej dostępności oraz wielkich trudności w znalezieniu ogólnodostępnych miejsc parkingowych, mieszkańcy mają ogromny problem z zaparkowaniem. W ostatnich latach liczba samochodów będących w posiadaniu mieszkańców wyraźnie wzrosła. Wychodząc na przeciw istniejącym problemom najlepszym a zarazem najkorzystniejszym rozwiązaniem jest remont starych oraz rozbudowa większej liczby miejsc postojowych. Dzięki czemu znacznie ulegnie poprawie komfort oraz bezpieczeństwo przejazdu (min. dla służb ratunkowych). Dzięki nowej inwestycji zostanie znacznie zwiększona atrakcyjność osiedla Bronowice oraz zwiększy się zainteresowanie kupnem mieszkań. Lokalizacja osiedla jest korzystna ze względu na bardzo dobre połączenie z całym miastem jak i dostępnością różnych udogodnień tj. sklepy, targ, szkoły, przychodnie zdrowotne, apteki.

Opis rozszerzony:
Projekt dotyczy zwiększenia miejsc postojowych oraz remont starych przy ul. Puchacza blok Męczenników Majdanka 26) na działce (dz.13/15 , ark 9,obr 19). Celem projektu jest wykonanie miejsc parkingowych. Jest to konieczne z uwagi na brak miejsc postojowych w tym rejonie. Sytuacja wygląda następująco: na blok o numerze 26, 24, oraz bloki prostopadłe do nich przypada 12 miejsc parkingowych a mieszkań jest około 80. Z racji tego, mieszkańcy nie mają gdzie zaparkować aut. W ostatnich latach liczna samochodów będących w posiadaniu mieszkańców osiedla znacznie wzrosła. Skutkiem czego jest parkowanie samochodów w takich miejscach, które uniemożliwiają bezpieczny przejazd min. służbom ratunkowym oraz dojazd z zapotrzebowaniem dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Projekt ma na celu przesunięcie istniejącego chodnika w stronę budynku (tak jak jest wyznaczone miejsce parkingowe dla 3 samochodów - zaplecze restauracji Salti). Inwestycja będzie wymagać usunięcia 4 starych drzew. Przez całą długość bloku 26 wzdłuż chodnika powstanie 10 nowych miejsc parkingowych. Istniejące dotychczas miejsca postojowe potrzebują remontu ( ułożenie kostki ze względu na głębokie nierówności oraz braku pokrycia ich nawierzchni). Zgodnie z warunkami zabudowy na działkach pozostawione zostanie minimum 50% zieleni biologicznie czynnej jak również zasadzone zostaną drzewa iglaste oraz krzewy. Dzięki inwestycji zostanie znacznie zwiększona atrakcyjność osiedla Bronowice.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja 40 000,00 zł
wycinka 4 drzew (suche drzewa)8 000,00 zł
rozebranie-usunięcie starego chodnika (40m)7 000,00 zł
budowa 1m2 chodnika z krawężnikiem 230zł/m2 90 000,00 zł
budowa 10 miejsc parkingowych wzdłuż chodnika100 000,00 zł
remont istniejących 5 miejsc-ułożenie kostki40 000,00 zł
zagospodarowanie (drzewka krzewy kwiatki) posadzenie rośliności10 000,00 zł
oznakowanie miejsc postojowych5 000,00 zł
0,00 zł
SUMA:300 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
istniejacy chodnik.jpg
wystarczy przesunac chodnik w prawo.jpg
teren przy ktorym moze byc parking.jpg
ZNK_TI_KJ_3063_218_04_2018 (1).PDF
Opis techniczny projektu.docx

Autorzy projektu:
Piotr Turyła509201971piotr.turyla@gmail.com
Gajkowski Marcin663214681marcingajkowski@wp.pl
Gajkowska Karolina726284457karola1460@wp.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że należy wykonać inwentaryzację pod
kątem możliwych lokalizacji miejsc parkingowych, tak, żeby maksymalnie
zachować zieleń na osiedlu. Koszt realizacji należy zwiększyć do 300 000 zł.

Powrót do listy projektów