Zwiększenie funkcjonalności boiska trawiastego Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Numer identyfikacyjny projektu: D - 81

Dzielnice: Ponikwoda

Opis skrócony:
Projekt zakłada zwiększenie funkcjonalności boiska trawiastego zlokalizowanego przy ul. Magnoliowej
8, przeznaczonego do gry w rugby ale również do wykorzystania przez młodzież szkolną z LCKZiU i
lokalną społeczność oraz do wykorzystania przez osoby zaangażowane w działalność sportową jako zawodnicy lub kibice zamieszkującymi w Lublinie, poprzez budowę oświetlenia, trybun dla kibiców oraz posadowienie kontenerowego zaplecza
szatniowo - sanitarnego.
Wykonanie w/w inwestycji podniesie znacząco poziom możliwości wykorzystania tego obiektu
sportowego

Przeniesiony z projektów małych - poprzedni nr M-51

Opis rozszerzony:
Projekt zakłada
-budowę oświetlenia do celów treningowych boiska przy ul. Magnoliowej 8 poprzez wykonanie
dokumentacji technicznej, posadowieniu słupów oświetleniowych wraz z lampami.
-posadowienie zaplecza socjalnego wykonanego w zabudowie kontenerowej (zbliżonej do
funkcjonujących na boiskach Orlik)
- posadowienia trybun o konstrukcji ażurowej dla 400 widzów
- wykonanie chodników umożliwiających komunikację w strefie socjalnej

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)15 000,00 zł
Kontenerowe zaplecze szatniowo sanitarne wraz z przygotowaniem250 000,00 zł
Zakup i montaż trybun dla kibiców50 000,00 zł
Budowa oświetlenia boiska150 000,00 zł
Budowa chodnika z krawężnikami35 000,00 zł
SUMA:500 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
M-51 zgoda zarzadcy.pdf

Autorzy projektu:
Jacek Zalejarz510141406jacekzalejarz@wp.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna z zastrzeżeniem - koszt projektu to 500 000 zł. Przechodzi do projektów dużych - poprzedni numer M-51

Powrót do listy projektów